Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL
SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN
SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE
SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
SECTIE 14 - VRIJWARING
SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
SECTIE 16 - BEËINDIGING
SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT
SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE
SECTIE 21 - PRIVACYBELEID

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Gandtitude BVBAOp de hele site verwijzen de termen"wij","ons"en"onze"naar Gandtitude BVBAGandtitude biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor jou, de gebruiker, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze"Service"en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden","Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via een hyperlinkDeze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruiktDoor een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze ServicevoorwaardenAls u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruikenAls deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de ServicevoorwaardenU kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijkenWe behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsenHet is uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingenUw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op WordPress met een Woocommerce-themaZe bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om sta een van uw minderjarige gezinsleden toe deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).

U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan wie dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) veranderingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparatenCreditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarmee de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. .

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site ter beschikking gestelde informatie niet juist, volledig of actueel isHet materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen.Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevattenHistorische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrektWe behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werkenU gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de websiteDeze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te gevenWe kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictieWe kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenenWe behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperkenAlle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van onsWe behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zettenElke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigerenWe kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annulerenDeze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken.In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst.We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaanU stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen toezicht houden en geen controle of input hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools"zoals ze zijn"en"zoals beschikbaar"zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuringWij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder (s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen)Dergelijke nieuwe functies en/of services vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerdWij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derdenLees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaatKlachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons stuurt, bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk mediumWij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van een derde partij, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrechtU gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden.U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingenU bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheidWij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Dit privacybeleid beschrijft hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u een bezoek brengt aan of een aankoop doet bij anti-toilet-paper-club.myshopify.com (de"Site").

Persoonlijke informatie die we verzamelen
Wanneer u de site bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, inclusief informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele van de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd.Bovendien verzamelen we tijdens het browsen op de site informatie over de individuele webpagina's of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de site hebben verwezen en informatie over hoe u met de site omgaat.We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als"Apparaatinformatie".

We verzamelen apparaatinformatie met behulp van de volgende technologieën:
-"Cookies"zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke identificatie bevattenBezoek http://www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen.
-"Logbestanden"volgen acties die plaatsvinden op de site en verzamelen gegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende/exitpagina's en datum-/tijdstempels.
-"Webbakens","tags"en"pixels"zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te leggen over hoe u op de site surft.
- [[VOEG BESCHRIJVING IN VAN ANDERE TYPEN GEBRUIKTE TRACKINGTECHNOLOGIEËN]]

Wanneer u een aankoop doet of probeert een aankoop te doen via de Site, verzamelen we bepaalde informatie van u, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, betalingsinformatie (inclusief creditcardnummers [[VOEG ANDERE BETALINGSTYPEN IN]] ), e-mailadres en telefoonnummerWe verwijzen naar deze informatie als"Bestelinformatie".

[[VOEG ANDERE INFORMATIE IN DIE U VERZAMELT:OFFLINE GEGEVENS, GEKOCHTE MARKETINGGEGEVENS/LIJSTEN]]

Als we het hebben over"Persoonlijke informatie"in dit privacybeleid, hebben we het zowel over apparaatinformatie als over bestelinformatie.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
We gebruiken de bestelinformatie die we in het algemeen verzamelen om bestellingen uit te voeren die via de site worden geplaatst (inclusief het verwerken van uw betalingsinformatie, het regelen van verzending en het verstrekken van facturen en/of orderbevestigingen)Bovendien gebruiken we deze bestelinformatie om:
- Communiceren met jou;
- Screen onze bestellingen op mogelijk risico of fraude; en
- In overeenstemming met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, u informatie of advertenties verstrekken met betrekking tot onze producten of diensten.
- [[VOEG ANDER GEBRUIK VAN BESTELINFORMATIE IN]]

We gebruiken de apparaatinformatie die we verzamelen om ons te helpen screenen op mogelijke risico's en fraude (in het bijzonder uw IP-adres), en meer in het algemeen om onze site te verbeteren en optimaliseren (bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe onze klanten browsen en omgaan met de Site en om het succes van onze marketing- en advertentiecampagnes te beoordelen).

[[VOEG ANDER GEBRUIK VAN APPARAATINFORMATIE IN, INCLUSIEF:ADVERTEREN/RETARGETEN]]

Het delen van uw persoonlijke gegevens
We delen uw persoonlijke informatie met derden om ons te helpen uw persoonlijke informatie te gebruiken, zoals hierboven beschrevenWe gebruiken Shopify bijvoorbeeld om onze online winkel van stroom te voorzien - u kunt hier meer lezen over hoe Shopify uw persoonlijke gegevens gebruikt:https://www.shopify.com/legal/privacyWe gebruiken Google Analytics ook om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de site gebruiken - u kunt hier meer lezen over hoe Google uw persoonlijke informatie gebruikt:https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/U kunt zich hier ook afmelden voor Google Analytics:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ten slotte kunnen we uw persoonlijke gegevens ook delen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander wettig verzoek om informatie die we ontvangen, of om onze rechten anderszins te beschermen.

Gedragsreclame
Zoals hierboven beschreven, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om u gerichte advertenties of marketingcommunicatie te bieden waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijnVoor meer informatie over hoe gerichte reclame werkt, kunt u de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative ("NAI") bezoeken op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

U kunt zich afmelden voor gerichte advertenties door de onderstaande links te gebruiken:
- Facebook:https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
- Google:https://www.google.com/settings/ads/anonymous
- Bing:https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
- [[INCLUDE OPT-OUT LINKS VAN ALLE SERVICES DIE WORDEN GEBRUIKT]]

Bovendien kunt u zich afmelden voor sommige van deze services door de opt-outportal van de Digital Advertising Alliance te bezoeken op:http://optout.aboutads.info/.

Niet traceren
Houd er rekening mee dat we de gegevensverzameling en het gebruik van onze site niet wijzigen wanneer we een Do Not Track-signaal van uw browser zien.

Jou rechten
Als u een Europese inwoner bent, heeft u het recht om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie die we over u hebben en om te vragen dat uw persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderdAls u van dit recht gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Bovendien, als u een Europese ingezetene bent, merken we op dat we uw informatie verwerken om te voldoen aan contracten die we mogelijk met u hebben (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de site), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen na te streven die hierboven zijn vermeld.Houd er bovendien rekening mee dat uw gegevens buiten Europa worden overgedragen, ook naar Canada en de Verenigde Staten.

Dataretentie
Wanneer u een bestelling plaatst via de site, zullen we uw bestelinformatie voor onze administratie bewaren, tenzij en totdat u ons vraagt om deze informatie te verwijderen.

Veranderingen
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheidWe behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wetEr mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:(a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of in strijd te zijn met onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van enige gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilenWe behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen, verklaren of garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen om de service te gebruiken, voor uw eigen risico isDe service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

Gandtitude, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, serviceproviders of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de service of producten die met behulp van de service zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien op de hoogte gebracht van hun mogelijkheidOmdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om Gandtitude en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigdU kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u onze site niet langer gebruikt.

Als u naar ons oordeel niet, of we vermoeden dat u er niet in bent geslaagd, enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden naleeft, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u daarom de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Als wij een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Deinse Baan 10, Zingem, VLG, 9750, België.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op deze pagina op elk moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsenHet is uw eigen verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingenUw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Gandtitude BVBA
Seger Scheyving & Dries Van Meirhaeghe
Deinse Baan 10
9750 Zingem, België
Telefoon:+ 32477434754/+32496289434
E-mail:info@flaneurclothing.be
BTW/BTW-nummer:BE 0692904850

SECTIE 21 - PRIVACYBELEID

Flâneur (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de https://flaneurclothing.com website (de “Dienst”).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens heeft gekoppeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te kunnen leveren en verbeterenDoor de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleidTenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, toegankelijk via https://flaneurclothing.com

Verzameling en gebruik van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ("Persoonlijke gegevens")Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, stad
 • Cookies en gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens")Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer (bijvIP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Tracking- en cookiegegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en om bepaalde informatie vast te houden.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevattenCookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagenTrackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzondenAls u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • SessiecookiesWe gebruiken sessiecookies om onze service te beheren.
 • Voorkeur cookiesWe gebruiken voorkeurcookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • BeveiligingscookiesWe gebruiken veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Flâneur gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om de Service te leveren en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenservice en ondersteuning te bieden
 • Om analyse of waardevolle informatie te verstrekken zodat we de Dienst kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van de Service te volgen
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken

Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de gegevensbeschermingswetten kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten België bevindt en ervoor kiest om ons gegevens te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar België overdragen en daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Flâneur zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Wettelijke vereisten

Flâneur kan uw Persoonsgegevens vrijgeven in de goeder trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendommen van Flâneur te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is.Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze service te vergemakkelijken ("serviceproviders"), om de service namens ons te verlenen, om servicegerelateerde services uit te voeren of om ons te helpen analyseren hoe onze service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en analyseren.

 • Google Analytics:Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteertGoogle gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te volgenDeze gegevens worden gedeeld met andere Google-servicesGoogle kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Dienst niet beschikbaar te stellen aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installerenDe add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteiten.Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google, ga naar Google Privacy & Voorwaarden webpagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Links naar andere sites

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerdAls u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleidWe raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze service is niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar ("kinderen").

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 18 jaarAls u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons opAls we merken dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerkenWe zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Voordat de wijziging van kracht wordt, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze service, en de"ingangsdatum"bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingenWijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

 • Per e-mail:info@flaneurclothing.com